Mesačná správa CSIRT.SK – Máj 2021

V publikovanej správe sa zameriame na dianie v oblasti informačnej bezpečnosti vo svete a na Slovensku v mesiaci máj 2021. Pridávame aj prehľad kritických zraniteľností produktov a nástrojov.

CSIRT.SK ako vládna jednotka na riešenie počítačových incidentov monitoruje lokálne aj globálne dianie v rámci informačnej bezpečnosti. Tento príspevok prináša prehľad udalostí a informácií zozbieraných jednotkou CSIRT.SK pri svojej činnosti.

Mesačná správa CSIRT.SK – Máj 2021 (1,3 MB)

Mesačné správy CSIRT.SK sú spracovávané od augusta 2018 a sú dostupné v časti Mesačná správa CSIRT.SK a prehľad bezpečnostných udalostí vo svete a u nás.