Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac december 2020

Na našej web stránke v časti Dokumenty » Mesačné prehľady kritických a závažných softvérových zraniteľností boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci december 2020.

Mesačný prehľad – 12/2020 PDF (255 kB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.