Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac február 2021

Na našej web stránke v časti Dokumenty » Mesačné prehľady kritických a závažných softvérových zraniteľností boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci február 2021.

Mesačný prehľad – 02/2021  PDF (739kB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.