Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac apríl 2021

Na našej web stránke v časti Dokumenty » Mesačné prehľady kritických a závažných softvérových zraniteľností boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci apríl 2021.

Mesačný prehľad – 04/2021 PDF (265 kB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.