Mesačný prehľad zraniteľností za mesiac máj 2021

Na našej web stránke v časti boli doplnené informácie o závažných bezpečnostných udalostiach a zraniteľnostiach informačných systémov zaznamenaných v mesiaci máj 2021.

Mesačný prehľad – 05/2021 PDF (760 kB)

Prehľady sú spracovávané od októbra 2014 a sú dostupné na tomto odkaze.