Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Zahraničné zdroje
US CERT - zraniteľnosti


ICS CERT - varovania
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - odporúčania
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Zraniteľnosti

www.exploit-db.com Exploit Database (Databáza zneužití). Rozsiahly archív zneužití a zraniteľností softvéru.

nvd.nist.gov National Vulnerability Database (NVD) – Národná databáza zraniteľností. NVD je databáza vlády Spojených štátov amerických obsahujúca dáta pre manažment zraniteľností. Tieto dáta umožňujú automatizáciu manažmentu zraniteľností, zisťovanie miery bezpečnosti a súladu so štandardami (napr. FISMA).

cve.mitre.org CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). CVE je medzinárodný a verejne dostupný lexikón verejne známych zraniteľností a odhalených miest informačnej bezpečnosti.

www.us-cert.gov/cas/techalerts/ Varovania od US-CERT týkajúce sa závažných zraniteľností a prebiehajúcich bezpečnostných incidentov.

www.us-cert.gov/cas/bulletins/ Týždenné správy od US-CERT sumarizujúce zistené zraniteľnosti v danom týždni.

http://cert.europa.eu Bezpečnostné odporúčania