Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Zahraničné zdroje
US CERT - zraniteľnosti


ICS CERT - varovania
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - odporúčania
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Organizácie

www.enisa.europa.eu. European Network and Information Security Agency (ENISA) – Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. ENISA je inštitúcia Európskej únie zaoberajúca sa problematikou informačnej bezpečnosti.

www.first.org. Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) – Fórum tímov pre riešenie počítačových incidentov. FIRST je medzinárodná konfederácia dôveryhodných tímov pre riešenie počítačových incidentov, ktoré spolupracujú pri reakcii na incidenty a propagácii preventívnych programov.

www.terena.org. Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA) – Transeurópska asociácia pre výskum a vzdelávanie v oblasti sietí. TERENA predstavuje fórum pre spoluprácu, inovácie a zdieľanie vedomostí za účelom napomáhania rozvoju internetových technológií, infraštruktúry a služieb, aby mohli byť použité v komunite vývoja a vzdelávania.

cisecurity.org. Center for Internet Security (CIS) – Centrum internetovej bezpečnosti. CIS je nezisková organizácia, ktorá poskytuje podnikom štandardy najlepších postupov pre bezpečné konfigurácie, zdroje pre zisťovanie stavu informačnej bezpečnosti a pre racionálne rozhodnutia o investíciách do bezpečnosti.

www.sans.org. SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security) je inštitút, ktorý je jeden z najväčších a najdôveryhodnejších poskytovateľov školení a certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti.

www.isaca.sk. Information Systems Audit and Control Association (ISACA). ISACA je profesijná asociácia určená manažérom i špecialistom, ktorí riadia, kontrolujú a hodnotia informačné technológie a informačné systémy v organizáciách.