Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Štandardy informačných technológií vo verejnej správe

Informačné systémy verejnej správy musia byť v súlade s platnými štandardmi na základe zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto štandardy sú vydávané všeobecne záväzným právnym predpisom v podobne vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu číslo 78/2020 Z.z.