Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Štandardy IS verejnej správy

Informačné systémy verejnej správy musia byť v súlade s platnými štandardmi na základe zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto štandardy sú vydávané všeobecne záväzným právnym predpisom v podobne výnosu Ministerstva financií SR.

V súčasnosti je platný a od 15.3.2014 účinný Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 Z.z Pre oblasť bezpečnosti IS je okrem iného zaujímavá časť Bezpečnostné štandardy (§29 až §44 výnosu).

Podrobné informácie týkajúce sa štandardov pre informačné systémy verejnej správy možno nájsť na portáli www.informatizácia.sk prevádzkovanom Ministerstvom financií SR, ktoré je v súčasnosti kompetentným orgánom pre oblasť štandardizácie IS verejnej správy.