Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2019 - 31.12.2019
 

Graf

Legislatíva v SR

V prostredí Slovenskej republiky existujú viaceré právne záväzné predpisy týkajúce sa informačnej bezpečnosti.  Úplný prehľad právnych noriem v širšej oblasti informatizácie spoločnosti poskytuje webový portál www.informatizacia.sk.

V podsekcii Štandardy IS verejnej správy sa venujeme štandardom pre informačné systémy verejnej správy.

Zákon č. 69 o kybernetickej bezpečnosti sprehľadnený formou sémantického stromu nájdete na webstránke knowww.eu.