Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Legislatívny slovník

V prostredí Slovenskej republiky existujú viaceré právne záväzné predpisy týkajúce sa informačnej bezpečnosti.

Jedným z nich je Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti, ktorý vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri výklade pojmov v oblasti informatizácie na základe svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.. Metodický pokyn sa zameriava na zhromaždenie najpoužívanejších odborných výrazov v oblasti informatizácie, ktoré sa používajú v procese tvorby legislatívnych materiálov, dokumentov na rokovanie vlády, koncepcií rozvoja a podobne za účelom zjednotenia pojmov a inklúzie týchto pojmov do právneho systému Slovenskej republiky.