Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Skratky a pojmy

CERT. Computer Emergency Response Team
CSIRT. Computer Security Incident Response Team
CSIRT.SK. Národný Computer Security Incident Response Team budovaný v zmysle Uznesenia vlády SR č. 479/2009 z 1.7.2009
ENISA. European Network and Information Security Agency
FIRST. Forum of Incident Response and Security Teams
IKT. Informačno komunikačné technológie
NIKI. Národná informačná a komunikačná infraštruktúra Slovenskej republiky 
TERENA. Trans-European Research and Education Networking Association

Ďalšie pojmy môžete nájsť v nasledujúcich dokumentoch: