Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2019 - 31.12.2019
 

Graf

Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti

[Revidované dňa: 13.7.2017]

Informačné systémy a prostriedky používané v organizácií musia byť zabezpečené takým spôsobom, aby sťažovali kompromitáciu infraštruktúry a aby v prípade kompromitácie služby alebo systému boli dôsledky incidentu minimalizované. To znamená, že ak útočník kompromituje časť infraštruktúry, je pre neho zložité dostať sa ďalej a kompromitovať ďalšiu časť infraštruktúry – to znamená je obmedzená možnosť pivotingu. Je nutné implementovať viacúrovňovú hĺbkovú ochranu.

Dokument Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti sumarizuje minimálne opatrenia potrebné na zabezpečenie informačných systémov a infraštruktúry organizácie so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť tak aby platili tieto princípy.

Stiahni Súbor PDFMetodika zabezpečenia IKT v2.0 [revidované 13.7.2017] PDF