Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Popis Traffic Light Protokolu (TLP)

CSIRT tímy sa pri komunikácii a výmene informácií riadia tzv. TLP (Traffic Light Protocol), ktorý využíva štyri farby na indikáciu rôznych stupňov citlivosti informácií a primeraných spôsobov zdieľania týchto informácií:

TLP: RED – nezverejniteľné informácie, ku ktorým majú prístup len oprávnené osoby a nemôžu byť ďalej šírené. O týchto informáciách nie je povolené diskutovať v prítomnosti tretích osôb.

TLP: AMBER – informácie je možné sprístupniť len osobám participujúcim na výmene informácií a osobám v rámci organizácie, resp. konštituencie, a to na báze „need to know“. Toto označenie sa používa pri výmene citlivých informácií, pri ktorých je potreba ich efektívneho zdieľania medzi oprávnenými adresátmi, existuje však riziko narušenia súkromia, reputácie alebo prevádzky v prípade ich úniku.

TLP: GREEN – informácie, ktoré je možné zdieľať s ostatnými organizáciami alebo osobami v rámci širšej komunity alebo sektora, nie je ich však vhodné šíriť prostredníctvom verejne prístupných komunikačných kanálov, ako napr. webová stránka.

TLP: WHITE – informácie určené pre verejnosť, ktorých šírenie nie je obmedzené. Pri ich používaní je však potrebné rešpektovať autorské práva.