Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Súlad     

Na predchádzanie porušeniu legislatívnych, zmluvných, regulačných a iných požiadaviek súvisiacich s informačnou bezpečnosťou je potrebné identifikovať všetky tieto požiadavky, priradiť zodpovednosti za sledovanie ich plnenia a kontrolu ich aktuálnosti.

Legislatíva

V súčasnosti existuje mnoho regulácií, ktorých porušenie môže vyústiť do uloženia nemalých pokút. Ktoré regulácie je to sú a ako zabezpečiť ich efektívne plnenie a sledovanie?

Štandardy

Štandardy predstavujú dokumenty, ktoré môžu organizácie využiť na čo najefektívnejšie riadenie informačnej bezpečnosti použitím všeobecne uznávaných najlepších praktík.
Samotný článok

Politiky a smernice

Súlad s vlastnými vnútornými predpismi je základným predpokladom funkčného systému riadenia informačnej bezpečnosti.