Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2019 - 31.12.2019
 

Graf

Súlad     

Na predchádzanie porušeniu legislatívnych, zmluvných, regulačných a iných požiadaviek súvisiacich s informačnou bezpečnosťou je potrebné identifikovať všetky tieto požiadavky, priradiť zodpovednosti za sledovanie ich plnenia a kontrolu ich aktuálnosti.

Legislatíva

V súčasnosti existuje mnoho regulácií, ktorých porušenie môže vyústiť do uloženia nemalých pokút. Ktoré regulácie je to sú a ako zabezpečiť ich efektívne plnenie a sledovanie?

Štandardy

Štandardy predstavujú dokumenty, ktoré môžu organizácie využiť na čo najefektívnejšie riadenie informačnej bezpečnosti použitím všeobecne uznávaných najlepších praktík.
Samotný článok

Politiky a smernice

Súlad s vlastnými vnútornými predpismi je základným predpokladom funkčného systému riadenia informačnej bezpečnosti.