Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Riadenie rizík         

Analýza rizík a ich riadenie je jednou z najdôležitejších činnosti v procese riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii. Zabezpečiť ochranu informačných aktív je možné len v prípade, že vieme pred čím sa potrebujeme chrániť. Po vyhodnotení rizík je možné stanoviť priority pre následný proces ich minimalizácie prostredníctvom nasadenia bezpečnostných opatrení, vyhnutia sa rizikovým činnostiam alebo prenosu rizika na inú entitu.

Postup pri riadení rizík

Spôsob akým sa vykonáva analýza a riadenie rizík by mal byť v organizácii jasne definovaný a schválený.

Frameworky pre riadenie rizík

Existuje niekoľko prístupov k riadeniu rizík. Tieto metódy je možné modifikovať pre konkrétne potreby danej organizácie.

Tvorenie vlastnej metodiky riadenia rizík

Ako vytvoriť metodiku riadenia rizík, ktorá bude adekvátna potrebám organizácie?