Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Riadenie kontinuity činností 

Schopnosť pokračovať v prevádzke kritických komponentov informačných systémov aj v prípade krízových situácií môže rozhodnúť o prežití organizácie ako takej. Zavedením systému riadenia kontinuity činností sa organizácia dokáže pripraviť na prevádzku svojich kritických procesov aj počas vážnych incidentov a v prípade prerušenia ich prevádzku v stanovenom čase obnoviť.

Zavádzanie BCM do organizácie

Existuje viacero štandardov, ktoré je možné využiť ako návod pre implementáciu riadenia kontinuity činností.
Samotný článok  

BIA a analýza rizík

Analýza dopadov je východiskovým bodom pre plánovanie kontinuity činností, pretože sa počas nej identifikujú kritické procesy a požiadavky na ich obnovu.

Plánovanie BCM

Je potrebné stanoviť zdroje, ciele, rozsah, zodpovednosti, postupy i komunikačný plán v prípade bezpečnostného incidentu.

Implementácia

Implementáciu riadenia kontinuity činností je vhodné koordinovať so systémom riadenia informačnej bezpečnosti, pretože mnohé opatrenia z týchto dvoch oblastí sa prekrývajú.

Testovanie a cvičenia

Na zaistenie vhodnosti, efektívnosti a aktuálnosti plánov obnovy a schopnosti reakcie na krízové situácie je potrebné ich pravidelne preskúmavať a testovať prostredníctvom cvičení.

Zlepšovanie

Výsledky z preskúmavania a testovania plánov kontinuity činností je potrebné vyhodnocovať a aplikovať opatrenia na ich zlepšenie.