Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Riadenie aktív         

Informačné aktíva predstavujú všetko, čo má pre organizáciu hodnotu a preto je v jej záujme to adekvátne chrániť. Vytvorenie inventáru aktív je základným vstupom pre analýzu rizík a následnú aplikáciu bezpečnostných opatrení. Ich nasadenie však môže byť pomerne ťažké v prípade absencie princípu vlastníctva aktív, klasifikácie aktív a ich bezpečnej správy.

Vlastníctvo aktív

Vlastník aktíva je zodpovedný za adekvátnu ochranu zvereného aktíva počas jeho celého životného cyklu.

Klasifikácia aktív

Klasifikácia aktív do jednotlivých bezpečnostných úrovní  je potrebná pre implementáciu opatrení adekvátnej úrovne a zaistenie ich dôvernosti, integrity a dostupnosti.

Správa aktív

Zaistenie riadenia prístupu k aktívam, ich údržby, ochrany, bezpečného ukladania a vyraďovania je dôležitým prvkom v procese riadenia informačnej bezpečnosti.