Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Posudzovanie informačnej bezpečnosti a zlepšovanie      

Aby systém informačnej bezpečnosti nestratil na svojej efektívnosti a morálne nezastaral, je potrebné ho periodicky preskúmavať , posudzovať a kontinuálne zlepšovať.

Monitorovanie, meranie a vyhodnocovanie

Metódy monitorovania, merania a vyhodnocovania funkčnosti a efektívnosti informačnej bezpečnosti spolu so zodpovednosťami za ich vykonávanie.

Preskúmanie manažmentom

Posudzovanie zmien vo vnútornom či vonkajšom prostredí organizácie a ich vplyvu na informačnú bezpečnosť, preskúmanie výsledkov auditov, analýzy rizík a príležitostí na zlepšenie.

Audit bezpečnosti IS

Najvyššia forma kontroly a nezávislé posúdenie informačnej bezpečnosti voči vopred definovaným kritériám a referenčným štandardom.

Posúdenie zraniteľností

Zraniteľnosti v informačných systémoch predstavujú slabé miesta, ktoré umožňujú hrozbám z vnútorného či vonkajšieho prostredia spôsobiť škodu na aktívach.

Penetračné testovanie

Nechajte útočníkov v bielom zaútočiť na vaše informačné systémy a odhaľte tak, či je váš systém schopný odolať takýmto útokom.

Zlepšovanie

Vyspelosť systému riadenia informačnej bezpečnosti vyjadruje aj jeho kontinuálne zlepšovanie na základe zistení z auditov a monitorovacích a vyhodnocovacích aktivít.