Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Personálna bezpečnosť

Ľudský element v informačnom systéme býva často jeho najzraniteľnejším miestom. V kombinácii s podceňovaním opatrení personálnej bezpečnosti a nedostatočným bezpečnostným povedomím zamestnancov predstavuje priam otvorené dvere do vnútra organizácie.

Preverovanie zamestnancov

Pred prijatím zamestnanca do pracovného pomeru je potrebné vykonať jeho dôkladné preverenie v súlade s platnou legislatívou.

Rotácia pracovných úloh, oddeľovanie povinností a need-to-know

Opatrenia personálnej bezpečnosti na zaistenie zastupiteľnosti, predchádzanie konfliktu záujmov, sprenevery a prístupu len k tým informáciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných úloh.

Bezpečné ukončenie pracovného pomeru

Pri ukončení pracovného pomeru je potrebné dbať na to, aby odchádzajúci zamestnanec pre organizáciu nepredstavoval bezpečnostné riziko a to najmä v prípade, ak odchod nebol dobrovoľný.

Vzdelávanie zamestnancov

Často nedocenené opatrenie, ktoré dokáže významnou mierou ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti.
Samotný článok