Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Zahraničné zdroje
US CERT - zraniteľnosti


ICS CERT - varovania
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - odporúčania
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Organizačná bezpečnosť

Aby mohla byť informačná bezpečnosť komplexne implementovaná do inštitúcie, je potrebné definovať spôsob jej organizácie. Roly a zodpovednosti pre proces zavádzania, prevádzky a neustáleho zlepšovania informačnej bezpečnosti musia byť jasne definované. Rovnako musia byť vyhradené zdroje a bezpečnosť musí byť podporovaná vedením organizácie.

Zavádzanie informačnej bezpečnosti

Akým spôsobom zaviesť informačnú bezpečnosť do organizácie? Komplexné plánovanie a aplikácia bezpečnostných opatrení založená na analýze rizík pre všetky kľúčové procesy organizácie je len začiatok.
Samotný článok

Riadenie informačnej bezpečnosti

Činnosti, ktoré súvisia s ochranou informačnej infraštruktúry a informačných aktív pred ich stratou, zneužitím, neoprávneným zverejnením alebo poškodením.

Roly a zodpovednosti

Pre zaistenie informačnej bezpečnosti je potrebné definovať všetky roly a zodpovednosti pre jednotlivé procesy informačnej bezpečnosti.