Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti

Nasledovný text je prebraný zo stránky www.informatizácia.sk ku dňu 31.12.2015 a slúži ako archív. Pôvodný odkaz - http://www.informatizacia.sk/vzdelavanie-v-oblasti-ib/17005s

Ministerstvo financií SR ako gestor informačnej bezpečnosti na Slovensku v nadväznosti na dokument Návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v SR, schválený uznesením vlády SR č. 391/2009 spustilo série vzdelávaní zamestnancov verejnej správy. Pilotná séria prebiehala koncom roku 2013, ďalšie série pokračujú v roku 2014.

Dokumenty sú prioritne určené pre účastníkov vzdelávania v informačnej bezpečnosti realizovaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky, avšak v súlade s Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti (ECSM) sa poskytujú aj pre širokú odbornú verejnosť. Cieľom dokumentov je prispieť k zvyšovaniu povedomia a kompetentnosti v oblasti informačnej bezpečnosti a tým napomôcť vytváraniu bezpečného prostredia v Slovenskej republike.

Podkladové materiály zo školení podľa jednotlivých typov cieľových skupín sú uvedené nižšie.

Preskočiť na: september-december 2014 - február 2014 - máj 2013

Vzdelávanie september - december 2014

Nadstavba 2014

Prezentácie - 17.-18.9.2014

Prezentácie - 1.-2.10.2014

Prezentácie - 15.-16.10.2014

Prezentácie - 22.-23.10.2014

Prezentácie - 29.-30.10.2014

Prezentácie - 5.-6.11.2014

Prezentácie - 12.-13.11.2014

Prezentácie - 3.-4.12.2014

Prezentácie - 10.-11.12.2014

Vzdelávanie február 2014

Prezentácie - špecialisti na informačnú bezpečnosť

Prezentácie - vedúci zamestnanci útvarov

Prezentácie - vyšší manažment organizácie

Študijné materiály

Vzdelávanie máj 2013 - kritická infraštruktúra:

Prezentácie - špecialisti na informačné technológie a špecialisti na informačnú bezpečnosť

Prezentácie - vedúci zamestnanci útvarov