Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Komunikačná a sieťová bezpečnosť         

Stanovenie zodpovedností, oddeľovanie sietí, bezpečnosť sieťových služieb, monitorovanie a bezpečná správa sú len niektoré aspekty sieťovej bezpečnosti. Chýbajúce alebo nedostatočné opatrenia  sieťovej bezpečnosti môžu umožniť prípadnému útočníkovi získať prístup k citlivým informáciám a spôsobiť značné škody.

Bezpečný návrh a tvorenie sietí

Na bezpečnosť počítačových sietí je potrebné myslieť už pri ich návrhu a tvorení.

Bezpečná správa sietí

Pravidlá pre firewall, bezpečné konfigurácie, ACL či port security.

Monitoring sietí

Preverovanie log záznamov je dôležité pre identifikáciu porušení bezpečnostných politík, bezpečnostných udalostí či prerušení prevádzky.

Bezpečnosť bezdrôtových sietí

Ako predísť útokom na bezdrôtové siete?

VoIP

IP telefónia je ďalší obľúbený cieľ útočníkov, ktorého bezpečnosť býva často podceňovaná.