Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia  

Informácie a informačné aktíva organizácie sa väčšinou nachádzajú v nejakom fyzickom priestore. Rovnako ako pri softvéri je potrebné zabezpečiť, aby tento priestor neobsahoval zadné vrátka, ktoré umožnia nekontrolovaný vstup neautorizovaným osobám.

Prvky fyzickej bezpečnosti

Ako je možné zabezpečiť ochranu jednotlivých prvkov fyzickej bezpečnosti?

Opatrenia pre zabezpečené priestory

Priestory, v ktorých sa spracúvajú citlivé informácie alebo sú v nich umiestnené dôležité  IT  zariadenia by mali byť adekvátne chránené.

Bezpečnosť podpornej infraštruktúry a prostredia

Bez elektrickej energie a klimatizácie nemôže byť zaručená dostupnosť informačných aktív.

Riadenie fyzického prístupu

K citlivým aktívam by mali mať prístup len autorizované osoby.