Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

ECSM  (European Cyber Security Month) je kampaň Európskej únie, ktorá má za cieľ propagáciu kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi EÚ. Snaží sa o zmenu vnímania bezpečnostných hrozieb prostredníctvom propagácie informačnej bezpečnosti, vzdelávania, zdieľania dobrých praktík a súťaží.

 Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti každoročne prebieha v mesiaci október a je organizovaný Európskou agentúrou pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie DG CONNECT a ich partnermi.

Cieľmi Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sú:

 • budovanie všeobecného povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré je jednou z priorít identifikovaných v Stratégii kybernetickej bezpečnosti Európskej únie,
 • budovanie povedomia v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS – network and information security), ktorou sa zaoberá návrh direktívy NIS,
 • propagácia bezpečného používania Internetu všetkými používateľmi,
 • vybudovať zoznam úspešných aktivít zvyšovania bezpečnostného povedomia prostredníctvom ECSM,
 • zahrnutie relevantných inštitúcií,
 • vzbudenie záujmu národných médií vďaka európskemu a globálnemu rozmeru projektu,
 • zvýšiť záujem o informačnú bezpečnosť prostredníctvom politickej a mediálnej koordinácie.

Hlavným odkazom ECSM je: „Kybernetická bezpečnosť je spoločnou zodpovednosťou! Zastavte sa. Premýšľajte. Pripojte sa. (STOP.THINK.CONNECT)“

Počas ECSM bude každý týždeň venovaný špecifickej téme z informačnej bezpečnosti:

 1. týždeň: školenia pre zamestnancov z oblasti kybernetickej bezpečnosti,
 2. týždeň: vytváranie kultúry kybernetickej bezpečnosti v pracovnom prostredí,
 3. týždeň: programátorský týždeň,
 4. týždeň: priblíženie Cloud riešení verejnosti,
 5. týždeň: jednotný digitálny trh (Digital Single Market).

Pre viac informácií o ECSM navštívte dedikovanú webovú stránku https://cybersecuritymonth.eu .