Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Foreign Sources
US CERT - vulnerabilities


ICS CERT - alerts
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - advisories
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Bezpečnostné politiky

Pojem bezpečnostná politika vyjadruje dokument, alebo súbor viacerých dokumentov, ktorými organizácia určuje celkový prístup k bezpečnosti. Vedenie prostredníctvom nej vyjadruje svoj záväzok a odhodlanie implementovať informačnú bezpečnosť, prezentuje bezpečnostné ciele a stanovuje rámec pre opatrenia, ktorými sa informačná bezpečnosť v organizácií dosahuje.

Tvorenie bezpečnostnej dokumentácie

Akým spôsobom je možné vytvoriť bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako východisko pre implementáciu bezpečnostných pravidiel a bezpečnostných opatrení?

Bezpečnostná politika

Predstavuje vrcholový dokument, ktorý obsahuje strategické bezpečnostné ciele a požadovanú úroveň bezpečnosti. Stanovuje zodpovednosť vrcholového manažmentu, zodpovednosti za jednotlivé činnosti informačnej bezpečnosti, spôsob riadenia aktív, riadenia rizík a riešenia bezpečnostných incidentov.

Metodika pre riadenie rizík

Vymedzuje základné pravidlá pre identifikáciu a ohodnotenie aktív, hrozieb a zraniteľností, výpočet a ohodnotenie rizika, rozhodnutie o správe rizika s následným výberom opatrení a ich realizáciou.

Smernice

Aké druhy bezpečnostných smerníc sú pre organizáciu potrebné?

Šablóny

Stiahnite si šablóny pre inšpiráciu pri tvorení vlastnej bezpečnostnej dokumentácie. Upozorňujeme, že nestačí prepísať len názov organizácie...