Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Ukážka forenznej analýzy pamäte RAM
Tlačové správy
13.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac júl 2018
Tlačové správy
01.08.2018
Mesačný prehľad za mesiac jún 2018
Tlačové správy
03.07.2018
Zahraničné zdroje
US CERT - zraniteľnosti


ICS CERT - varovania
Meltdown and Spectre Vulnerabilities (Update H)


ICS CERT - odporúčania
Philips PageWriter TC10, TC20, TC30, TC50, and TC70 Cardiographs
16.08.2018
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Bezpečnostné hrozby a zraniteľnosti       

Vo vnútornom či vonkajšom prostredí organizácie existuje celá škála bezpečnostných hrozieb. Ich znalosť  je základným predpokladom toho, aby bola organizácia schopná pripraviť sa na efektívnu obranu voči nim. Implementácia opatrení na ošetrenie zraniteľných miest v informačných systémoch organizácie zmenšuje útočnú plochu a aj napriek existencii hrozieb znižuje riziko spôsobenia škôd na aktívach.

Vyššia moc

Hrozby súvisiace s prírodnými živlami ako požiare, záplavy či magnetické vyžarovanie.

Organizačné nedostatky

Chýbajúce pravidlá, nedostatok zdrojov či zlé plánovanie.

Hrozba z vnútra organizácie

Zamestnanci predstavujú jednu z najvýznamnejších zraniteľností v organizácii.
Samotný článok

Technické nedostatky

Technologické zlyhania, prerušenia dodávky elektrickej energie či chyby v návrhu informačných systémov.

Úmyselné hrozby

Krádeže, manipulácia, zneužitie či škodlivý kód sú len zlomkom úmyselných hrozieb.
Samotný článok