Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Zraniteľnosti

www.exploit-db.com Exploit Database (Databáza zneužití). Rozsiahly archív zneužití a zraniteľností softvéru.

nvd.nist.gov National Vulnerability Database (NVD) – Národná databáza zraniteľností. NVD je databáza vlády Spojených štátov amerických obsahujúca dáta pre manažment zraniteľností. Tieto dáta umožňujú automatizáciu manažmentu zraniteľností, zisťovanie miery bezpečnosti a súladu so štandardami (napr. FISMA).

cve.mitre.org CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). CVE je medzinárodný a verejne dostupný lexikón verejne známych zraniteľností a odhalených miest informačnej bezpečnosti.

www.us-cert.gov/cas/techalerts/ Varovania od US-CERT týkajúce sa závažných zraniteľností a prebiehajúcich bezpečnostných incidentov.

www.us-cert.gov/cas/bulletins/ Týždenné správy od US-CERT sumarizujúce zistené zraniteľnosti v danom týždni.

http://cert.europa.eu Bezpečnostné odporúčania