Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Organizácie

www.enisa.europa.eu. European Network and Information Security Agency (ENISA) – Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. ENISA je inštitúcia Európskej únie zaoberajúca sa problematikou informačnej bezpečnosti.

www.first.org. Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) – Fórum tímov pre riešenie počítačových incidentov. FIRST je medzinárodná konfederácia dôveryhodných tímov pre riešenie počítačových incidentov, ktoré spolupracujú pri reakcii na incidenty a propagácii preventívnych programov.

www.terena.org. Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA) – Transeurópska asociácia pre výskum a vzdelávanie v oblasti sietí. TERENA predstavuje fórum pre spoluprácu, inovácie a zdieľanie vedomostí za účelom napomáhania rozvoju internetových technológií, infraštruktúry a služieb, aby mohli byť použité v komunite vývoja a vzdelávania.

cisecurity.org. Center for Internet Security (CIS) – Centrum internetovej bezpečnosti. CIS je nezisková organizácia, ktorá poskytuje podnikom štandardy najlepších postupov pre bezpečné konfigurácie, zdroje pre zisťovanie stavu informačnej bezpečnosti a pre racionálne rozhodnutia o investíciách do bezpečnosti.

www.sans.org. SANS (SysAdmin, Audit, Network, Security) je inštitút, ktorý je jeden z najväčších a najdôveryhodnejších poskytovateľov školení a certifikácií v oblasti informačnej bezpečnosti.

www.isaca.sk. Information Systems Audit and Control Association (ISACA). ISACA je profesijná asociácia určená manažérom i špecialistom, ktorí riadia, kontrolujú a hodnotia informačné technológie a informačné systémy v organizáciách.