Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Legislatívny slovník

V prostredí Slovenskej republiky existujú viaceré právne záväzné predpisy týkajúce sa informačnej bezpečnosti.

Jedným z nich je Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti, ktorý vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri výklade pojmov v oblasti informatizácie na základe svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.. Metodický pokyn sa zameriava na zhromaždenie najpoužívanejších odborných výrazov v oblasti informatizácie, ktoré sa používajú v procese tvorby legislatívnych materiálov, dokumentov na rokovanie vlády, koncepcií rozvoja a podobne za účelom zjednotenia pojmov a inklúzie týchto pojmov do právneho systému Slovenskej republiky.