Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Riadenie kontinuity činností 

Schopnosť pokračovať v prevádzke kritických komponentov informačných systémov aj v prípade krízových situácií môže rozhodnúť o prežití organizácie ako takej. Zavedením systému riadenia kontinuity činností sa organizácia dokáže pripraviť na prevádzku svojich kritických procesov aj počas vážnych incidentov a v prípade prerušenia ich prevádzku v stanovenom čase obnoviť.

Zavádzanie BCM do organizácie

Existuje viacero štandardov, ktoré je možné využiť ako návod pre implementáciu riadenia kontinuity činností.
Samotný článok  

BIA a analýza rizík

Analýza dopadov je východiskovým bodom pre plánovanie kontinuity činností, pretože sa počas nej identifikujú kritické procesy a požiadavky na ich obnovu.

Plánovanie BCM

Je potrebné stanoviť zdroje, ciele, rozsah, zodpovednosti, postupy i komunikačný plán v prípade bezpečnostného incidentu.

Implementácia

Implementáciu riadenia kontinuity činností je vhodné koordinovať so systémom riadenia informačnej bezpečnosti, pretože mnohé opatrenia z týchto dvoch oblastí sa prekrývajú.

Testovanie a cvičenia

Na zaistenie vhodnosti, efektívnosti a aktuálnosti plánov obnovy a schopnosti reakcie na krízové situácie je potrebné ich pravidelne preskúmavať a testovať prostredníctvom cvičení.

Zlepšovanie

Výsledky z preskúmavania a testovania plánov kontinuity činností je potrebné vyhodnocovať a aplikovať opatrenia na ich zlepšenie.