Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Riadenie aktív         

Informačné aktíva predstavujú všetko, čo má pre organizáciu hodnotu a preto je v jej záujme to adekvátne chrániť. Vytvorenie inventáru aktív je základným vstupom pre analýzu rizík a následnú aplikáciu bezpečnostných opatrení. Ich nasadenie však môže byť pomerne ťažké v prípade absencie princípu vlastníctva aktív, klasifikácie aktív a ich bezpečnej správy.

Vlastníctvo aktív

Vlastník aktíva je zodpovedný za adekvátnu ochranu zvereného aktíva počas jeho celého životného cyklu.

Klasifikácia aktív

Klasifikácia aktív do jednotlivých bezpečnostných úrovní  je potrebná pre implementáciu opatrení adekvátnej úrovne a zaistenie ich dôvernosti, integrity a dostupnosti.

Správa aktív

Zaistenie riadenia prístupu k aktívam, ich údržby, ochrany, bezpečného ukladania a vyraďovania je dôležitým prvkom v procese riadenia informačnej bezpečnosti.