Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Posudzovanie informačnej bezpečnosti a zlepšovanie      

Aby systém informačnej bezpečnosti nestratil na svojej efektívnosti a morálne nezastaral, je potrebné ho periodicky preskúmavať , posudzovať a kontinuálne zlepšovať.

Monitorovanie, meranie a vyhodnocovanie

Metódy monitorovania, merania a vyhodnocovania funkčnosti a efektívnosti informačnej bezpečnosti spolu so zodpovednosťami za ich vykonávanie.

Preskúmanie manažmentom

Posudzovanie zmien vo vnútornom či vonkajšom prostredí organizácie a ich vplyvu na informačnú bezpečnosť, preskúmanie výsledkov auditov, analýzy rizík a príležitostí na zlepšenie.

Audit bezpečnosti IS

Najvyššia forma kontroly a nezávislé posúdenie informačnej bezpečnosti voči vopred definovaným kritériám a referenčným štandardom.

Posúdenie zraniteľností

Zraniteľnosti v informačných systémoch predstavujú slabé miesta, ktoré umožňujú hrozbám z vnútorného či vonkajšieho prostredia spôsobiť škodu na aktívach.

Penetračné testovanie

Nechajte útočníkov v bielom zaútočiť na vaše informačné systémy a odhaľte tak, či je váš systém schopný odolať takýmto útokom.

Zlepšovanie

Vyspelosť systému riadenia informačnej bezpečnosti vyjadruje aj jeho kontinuálne zlepšovanie na základe zistení z auditov a monitorovacích a vyhodnocovacích aktivít.