Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Personálna bezpečnosť

Ľudský element v informačnom systéme býva často jeho najzraniteľnejším miestom. V kombinácii s podceňovaním opatrení personálnej bezpečnosti a nedostatočným bezpečnostným povedomím zamestnancov predstavuje priam otvorené dvere do vnútra organizácie.

Preverovanie zamestnancov

Pred prijatím zamestnanca do pracovného pomeru je potrebné vykonať jeho dôkladné preverenie v súlade s platnou legislatívou.

Rotácia pracovných úloh, oddeľovanie povinností a need-to-know

Opatrenia personálnej bezpečnosti na zaistenie zastupiteľnosti, predchádzanie konfliktu záujmov, sprenevery a prístupu len k tým informáciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných úloh.

Bezpečné ukončenie pracovného pomeru

Pri ukončení pracovného pomeru je potrebné dbať na to, aby odchádzajúci zamestnanec pre organizáciu nepredstavoval bezpečnostné riziko a to najmä v prípade, ak odchod nebol dobrovoľný.

Vzdelávanie zamestnancov

Často nedocenené opatrenie, ktoré dokáže významnou mierou ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti.
Samotný článok