Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Organizačná bezpečnosť

Aby mohla byť informačná bezpečnosť komplexne implementovaná do inštitúcie, je potrebné definovať spôsob jej organizácie. Roly a zodpovednosti pre proces zavádzania, prevádzky a neustáleho zlepšovania informačnej bezpečnosti musia byť jasne definované. Rovnako musia byť vyhradené zdroje a bezpečnosť musí byť podporovaná vedením organizácie.

Zavádzanie informačnej bezpečnosti

Akým spôsobom zaviesť informačnú bezpečnosť do organizácie? Komplexné plánovanie a aplikácia bezpečnostných opatrení založená na analýze rizík pre všetky kľúčové procesy organizácie je len začiatok.
Samotný článok

Riadenie informačnej bezpečnosti

Činnosti, ktoré súvisia s ochranou informačnej infraštruktúry a informačných aktív pred ich stratou, zneužitím, neoprávneným zverejnením alebo poškodením.

Roly a zodpovednosti

Pre zaistenie informačnej bezpečnosti je potrebné definovať všetky roly a zodpovednosti pre jednotlivé procesy informačnej bezpečnosti.