Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti

Nasledovný text je prebraný zo stránky www.informatizácia.sk ku dňu 31.12.2015 a slúži ako archív. Pôvodný odkaz - http://www.informatizacia.sk/vzdelavanie-v-oblasti-ib/17005s

Ministerstvo financií SR ako gestor informačnej bezpečnosti na Slovensku v nadväznosti na dokument Návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v SR, schválený uznesením vlády SR č. 391/2009 spustilo série vzdelávaní zamestnancov verejnej správy. Pilotná séria prebiehala koncom roku 2013, ďalšie série pokračujú v roku 2014.

Dokumenty sú prioritne určené pre účastníkov vzdelávania v informačnej bezpečnosti realizovaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky, avšak v súlade s Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti (ECSM) sa poskytujú aj pre širokú odbornú verejnosť. Cieľom dokumentov je prispieť k zvyšovaniu povedomia a kompetentnosti v oblasti informačnej bezpečnosti a tým napomôcť vytváraniu bezpečného prostredia v Slovenskej republike.

Podkladové materiály zo školení podľa jednotlivých typov cieľových skupín sú uvedené nižšie.

Preskočiť na: september-december 2014 - február 2014 - máj 2013

Vzdelávanie september - december 2014

Nadstavba 2014

Prezentácie - 17.-18.9.2014

Prezentácie - 1.-2.10.2014

Prezentácie - 15.-16.10.2014

Prezentácie - 22.-23.10.2014

Prezentácie - 29.-30.10.2014

Prezentácie - 5.-6.11.2014

Prezentácie - 12.-13.11.2014

Prezentácie - 3.-4.12.2014

Prezentácie - 10.-11.12.2014

Vzdelávanie február 2014

Prezentácie - špecialisti na informačnú bezpečnosť

Prezentácie - vedúci zamestnanci útvarov

Prezentácie - vyšší manažment organizácie

Študijné materiály

Vzdelávanie máj 2013 - kritická infraštruktúra:

Prezentácie - špecialisti na informačné technológie a špecialisti na informačnú bezpečnosť

Prezentácie - vedúci zamestnanci útvarov