Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Komunikačná a sieťová bezpečnosť         

Stanovenie zodpovedností, oddeľovanie sietí, bezpečnosť sieťových služieb, monitorovanie a bezpečná správa sú len niektoré aspekty sieťovej bezpečnosti. Chýbajúce alebo nedostatočné opatrenia  sieťovej bezpečnosti môžu umožniť prípadnému útočníkovi získať prístup k citlivým informáciám a spôsobiť značné škody.

Bezpečný návrh a tvorenie sietí

Na bezpečnosť počítačových sietí je potrebné myslieť už pri ich návrhu a tvorení.

Bezpečná správa sietí

Pravidlá pre firewall, bezpečné konfigurácie, ACL či port security.

Monitoring sietí

Preverovanie log záznamov je dôležité pre identifikáciu porušení bezpečnostných politík, bezpečnostných udalostí či prerušení prevádzky.

Bezpečnosť bezdrôtových sietí

Ako predísť útokom na bezdrôtové siete?

VoIP

IP telefónia je ďalší obľúbený cieľ útočníkov, ktorého bezpečnosť býva často podceňovaná.