Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia  

Informácie a informačné aktíva organizácie sa väčšinou nachádzajú v nejakom fyzickom priestore. Rovnako ako pri softvéri je potrebné zabezpečiť, aby tento priestor neobsahoval zadné vrátka, ktoré umožnia nekontrolovaný vstup neautorizovaným osobám.

Prvky fyzickej bezpečnosti

Ako je možné zabezpečiť ochranu jednotlivých prvkov fyzickej bezpečnosti?

Opatrenia pre zabezpečené priestory

Priestory, v ktorých sa spracúvajú citlivé informácie alebo sú v nich umiestnené dôležité  IT  zariadenia by mali byť adekvátne chránené.

Bezpečnosť podpornej infraštruktúry a prostredia

Bez elektrickej energie a klimatizácie nemôže byť zaručená dostupnosť informačných aktív.

Riadenie fyzického prístupu

K citlivým aktívam by mali mať prístup len autorizované osoby.