Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

ECSM  (European Cyber Security Month) je kampaň Európskej únie, ktorá má za cieľ propagáciu kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi EÚ. Snaží sa o zmenu vnímania bezpečnostných hrozieb prostredníctvom propagácie informačnej bezpečnosti, vzdelávania, zdieľania dobrých praktík a súťaží.

 Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti každoročne prebieha v mesiaci október a je organizovaný Európskou agentúrou pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie DG CONNECT a ich partnermi.

Cieľmi Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sú:

 • budovanie všeobecného povedomia o kybernetickej bezpečnosti, ktoré je jednou z priorít identifikovaných v Stratégii kybernetickej bezpečnosti Európskej únie,
 • budovanie povedomia v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti (NIS – network and information security), ktorou sa zaoberá návrh direktívy NIS,
 • propagácia bezpečného používania Internetu všetkými používateľmi,
 • vybudovať zoznam úspešných aktivít zvyšovania bezpečnostného povedomia prostredníctvom ECSM,
 • zahrnutie relevantných inštitúcií,
 • vzbudenie záujmu národných médií vďaka európskemu a globálnemu rozmeru projektu,
 • zvýšiť záujem o informačnú bezpečnosť prostredníctvom politickej a mediálnej koordinácie.

Hlavným odkazom ECSM je: „Kybernetická bezpečnosť je spoločnou zodpovednosťou! Zastavte sa. Premýšľajte. Pripojte sa. (STOP.THINK.CONNECT)“

Počas ECSM bude každý týždeň venovaný špecifickej téme z informačnej bezpečnosti:

 1. týždeň: školenia pre zamestnancov z oblasti kybernetickej bezpečnosti,
 2. týždeň: vytváranie kultúry kybernetickej bezpečnosti v pracovnom prostredí,
 3. týždeň: programátorský týždeň,
 4. týždeň: priblíženie Cloud riešení verejnosti,
 5. týždeň: jednotný digitálny trh (Digital Single Market).

Pre viac informácií o ECSM navštívte dedikovanú webovú stránku https://cybersecuritymonth.eu .