Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Aktuálne
Bezpečný server na GNU/LINUXe
Tlačové správy
25.05.2021
Analýza HawkEye Keylogger
Tlačové správy
25.05.2021
Mesačná správa CSIRT.SK - Marec 2021
Tlačové správy
25.05.2021
Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

 

[Na stránke sa momentálne pracuje. Zanedlho sem pribudne aj tento obsah:]

 

Bezpečnostné politiky

Pojem bezpečnostná politika vyjadruje dokument, alebo súbor viacerých dokumentov, ktorými organizácia určuje celkový prístup k bezpečnosti. Vedenie prostredníctvom nej vyjadruje svoj záväzok a odhodlanie implementovať informačnú bezpečnosť, prezentuje bezpečnostné ciele a stanovuje rámec pre opatrenia, ktorými sa informačná bezpečnosť v organizácií dosahuje.

Tvorenie bezpečnostnej dokumentácie

Akým spôsobom je možné vytvoriť bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť ako východisko pre implementáciu bezpečnostných pravidiel a bezpečnostných opatrení?

Bezpečnostná politika

Predstavuje vrcholový dokument, ktorý obsahuje strategické bezpečnostné ciele a požadovanú úroveň bezpečnosti. Stanovuje zodpovednosť vrcholového manažmentu, zodpovednosti za jednotlivé činnosti informačnej bezpečnosti, spôsob riadenia aktív, riadenia rizík a riešenia bezpečnostných incidentov.

Metodika pre riadenie rizík

Vymedzuje základné pravidlá pre identifikáciu a ohodnotenie aktív, hrozieb a zraniteľností, výpočet a ohodnotenie rizika, rozhodnutie o správe rizika s následným výberom opatrení a ich realizáciou.

Smernice

Aké druhy bezpečnostných smerníc sú pre organizáciu potrebné?

Šablóny

Stiahnite si šablóny pre inšpiráciu pri tvorení vlastnej bezpečnostnej dokumentácie. Upozorňujeme, že nestačí prepísať len názov organizácie...