Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2020 - 31.12.2020
 

Graf

Aplikačná bezpečnosť    

Pri vývoji softvéru je výhodné myslieť na jeho bezpečnosť od počiatku, pretože oprava bezpečnostných chýb a zraniteľností môže byť pomerne nákladná. Tieto náklady môžu byť ešte významne navýšené v prípade bezpečnostného incidentu.

Základné aspekty aplikačnej bezpečnosti

Firewally, bezpečná konfigurácia routerov, šifrovanie, či autentizačné mechanizmy.

Virtualizácia

Tradičné bezpečnostné opatrenia nie sú navrhnuté pre zaistenie bezpečnosti virtualizovaných prostredí. Čo je potrebné vykonať?

Opatrenia na zaistenie aplikačnej bezpečnosti

Stručná sumarizácia najdôležitejších bezpečnostných aspektov pri vývoji a prevádzke webových stránok.
Samotný článok

Bezpečnosť mobilných aplikácií

Nové riziká a možné opatrenia pre zabezpečenie chytrých mobilných telefónov.
Samotný článok