Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Oznámenie o voľnej pracovnej pozícii - oddelenie NIKI

16.05.2018
V CSIRT.SK hladame nových kolegov od oddelenia NIKI

 

Obsadzované pracovné miesta:

  • Bezpečnostný analytik; CSIRT.SK, Oddelenie NIKI

Stručný opis pracovných činností pre obsadzované pozície a ďalšie informácie sa nachádzajú na nasledujúcich odkazoch:

Ďalšie informácie týkajúce sa výberu:
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 24.05.2018:

  • rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickýmiprostriedkami


<< zoznam aktualít