Domov      Nastavenia 
RSS English Slovensky

Zahraničné zdroje
Nahlásené incidenty
1.1.2017 - 31.12.2017
 

Graf

Ukážka analýzy škodlivého kódu

22.01.2018
V publikovanej ukážke predstavíme na konkrétnom príklade priebeh analýzy, ako aj niektoré z metód, ktoré je možné využívať pri analýzach vzoriek potenciálne škodlivého softvéru.

 

CSIRT.SK ako špecializovaná jednotka na riešenie počítačových incidentov pravidelne prichádza do styku so vzorkami potenciálne škodlivého softvéru. Okrem iného je potrebné zistiť, čo zaistený škodlivý kód robí a aké riziko predstavuje pre potenciálne obete, resp. inštitúcie patriace do klientely CSIRT.SK. Pre tieto účely má CSIRT.SK zriadené laboratórium na analýzu škodlivého kódu, v ktorom je možné bezpečne analyzovať zachytené vzorky.

V PDF súbore nižšie sa nachádza príklad postupu pri analýze konkrétnej vzorky.

Podrobná analýza Súbor PDF  PDF (920 kB)<< zoznam aktualít